இலங்கை: போராட்டங்கள், பொலிஸ் மற்றும் இராணுவ வன்முறையை நேரலை செய்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

$0.00

Description

இலங்கையில் நடக்கும் போராட்டங்கள், பொலிஸ் மற்றும் இராணுவ வன்முறைகளை பாதுகாப்பாகவும், திறம்படவும், நெறிமுறையாகவும் நேரலை செய்வதற்கான குறிப்புகளுடனான தமிழ் வழிகாட்டி இது.

Help WITNESS create more human rights change

Join us by subscribing to our newsletter.

Support WITNESS