အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင် ဖိုင်ဝေမျှခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း

$0.00

Description

အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ချိန်တွင် ဖိုင်ဝေမျှခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း

အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုစနစ် NFC, Bluetooth ကြိုးမဲ့အနီးကပ်ဆက်သွယ် Wifi Direct မှတဆင့် ဖိုင်မျှဝေခြင်း
ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့်ဖိုင်များကိုမျှဝေခြင်း ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုဧရိယာကွန်ယက်
မိတ်ဆွေချင်းချက်လုပ်ပြီးဆက်သွယ်ခြင်း
လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းSMSမှတဆင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြတ်တောက်ခြင်းပိတ်ပင်တားဆီးထားသောဆိုက်ဒ်များကိုရှောင်တိမ်းခြင်း
ဗီပီအန် ခေါ် လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ကွန်ယက်
DNS ဆာဗာ ဒိုမိန်းအမည်စနစ်

 

Help WITNESS create more human rights change

Join us by subscribing to our newsletter.

Support WITNESS