လူ့အခွင့်အရေးပြစ်မှုများနှင့်ချိုးဖောက်မှုများရိုက်ကူးခြင်း

$0.00

Description

အခုဖြစ်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်မလဲ (ဓါတ်ပုံဖြစ်စေ၊ ဗီဒီယိုဖြစ်စေ) 

Escalating crisis as people stand up to the Myanmar Coup. It’s critical to document repression. Here’s how to do it with your phone. Tips in Burmese. 

 

 

Help WITNESS create more human rights change

Join us by subscribing to our newsletter.

Support WITNESS